Openbare basisschool De Finnjol

.finnjol (8)Het motto van het openbaar onderwijs in Lelystad luidt:

“Uw kind, daar gaan we voor! Uw kind, daar staan we voor!”

Het kiezen voor een openbare school is in de meeste gevallen een heel bewuste keuze. Het doel van het openbaar onderwijs is om jonge mensen, zonder onderscheid, maatschappelijk en economisch weerbaar te maken, zodat zij later democratische en positief kritische mensen in de maatschappij worden. Op de Finnjol is iedereen welkom, welke maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden het kind ook heeft.

Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Zowel op sociaal als op religieus gebied. Dit maakt onze school tot een boeiende gemeenschap, waarin we met elkaar leven met respect voor verschillende meningen en overtuigingen. We streven ernaar dat kinderen zich gewaardeerd voelen zoals zij zijn. Verschillen in uiterlijk, kwaliteiten, interesses en persoonlijkheid maken een mens uniek en waardevol.

We zijn ons er van bewust dat we werken met andermans kinderen en hechten dan ook veel waarde aan contact met ouders. Pedagogisch partnerschap is de basis voor een goede samenwerking tussen school en gezin. Het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen school en ouders is en blijft één van de speerpunten van onze school. Ouderbetrokkenheid bij onze school is onmisbaar voor een goede ontwikkeling van alle kinderen. Samen gaan wij ervoor om het beste uit uw kind te halen!

Nieuws

studiedag
studiedag
28 april 2015
groep 3-4
groep 3-4
13 april 2015
groep 7-8
groep 7-8
8 april 2015
Meer nieuwsberichten