Het motto van Stichting SchOOL in Lelystad luidt:

“Uw kind, daar gaan we voor! Uw kind, daar staan we voor!”

Het kiezen voor een openbare school is in de meeste gevallen een heel bewuste keuze. Het doel van het openbaar onderwijs is om jonge mensen, zonder onderscheid, maatschappelijk en economisch weerbaar te maken, zodat zij later democratische en positief kritische mensen in de maatschappij worden. Op de Finnjol is iedereen welkom, welke maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden het kind ook heeft.

Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Zowel op sociaal als op religieus gebied. Dit maakt onze school tot een boeiende gemeenschap, waarin we met elkaar leven met respect voor verschillende meningen en overtuigingen. We streven ernaar dat kinderen zich gewaardeerd voelen zoals zij zijn. Verschillen in uiterlijk, kwaliteiten, interesses en persoonlijkheid maken een mens uniek en waardevol.

We zijn ons er van bewust dat we werken met uw kinderen en hechten dan ook veel waarde aan contact met ouders. Pedagogisch partnerschap is de basis voor een goede samenwerking tussen school en gezin. Het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen school en ouders is en blijft één van de speerpunten van onze school. Ouderbetrokkenheid bij onze school is onmisbaar voor een goede ontwikkeling van alle kinderen. Samen gaan wij ervoor om het beste uit uw kind te halen!

Waar de Finnjol voor staat

Doel van ons onderwijs

Het team van De Finnjol stelt zichzelf het doel om kinderen, gedurende de tijd dat zij onze school bezoeken, optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling, zodat zij als zelfstandige en kritische mensen binnen hun eigen mogelijkheden en met behoud van hun eigen persoonlijkheid in de samenleving kunnen functioneren.

Visie op onderwijs

Voor de komende schoolplanperiode is de visie op het onderwijs herzien en aangepast.

Wij hebben als bodem onder ons onderwijs een drietal waarden gekozen die wij belangrijk vinden om uit te dragen:

1. Respectvol omgaan met elkaar: onderlinge verschillen tussen kinderen en ouders zien wij als een kans om respectvol met elkaar om te leren gaan

2. ( zelf) vertrouwen hebben: wij waarderen kinderen zoals ze zijn, opdat ze vrij hun talenten leren ontwikkelen

3. (zelf) redzaam zijn: wij leren kinderen oplossingsgericht te denken, wij leren ze initiatief te nemen, doelen te stellen, wij leren de kinderen verantwoordelijk te worden voor hun eigen handelen.

In die zin bieden wij de kinderen een veilige leeromgeving, waarin ze zich naar vermogen kunnen ontwikkelen.

Nieuws

schoolvoetbal
schoolvoetbal
22 maart 2016
nieuwjaar
nieuwjaar
26 december 2015
Meer nieuwsberichten