het team

Schooljaar 2017-2018

 

Indeling van de teamleden per week:
groep 1-2 A Sandra en Hafidjan (4 dagen en 1 dag)
groep 1-2 B Hafidjan en Esther (3 dagen en 2 dagen)
groep 3-4 A Jacqueline en vacature (4 dagen en 1 dag)
groep 3-4 B Lonneke en vacature (3 dagen en 2 dagen
groep 5-6 Erica en Hafidjan (4,5 dag en 0,5 dag)
groep 7-8 Elly en een vacature (4 dagen en 1 dag)
*interne begeleider vacature 2 dagen
*administratie Monique 2 uur per week
*conciërge Gerrit dinsdag en woensdag
*onderwijsassistenten Henny 2,5 dag
Sanne 2,5 dag
Joke 4 dagen
*gymleerkracht Berton 2 dagen
*projectmedewerkster Christel 2 dagen
*directeur Patricia 4 dagen

 

 

Afwezigheid leerkrachten

Het kan voorkomen dat leerkrachten wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kunnen komen. Vanzelfsprekend zullen wij ons maximaal inspannen om de lessen te laten doorgaan.

In eerste instantie zullen we altijd proberen een vervanger voor de groep te regelen. Indien dit niet lukt zijn er de volgende mogelijkheden:

er wordt een beroep gedaan op een collega die in deeltijd werkt;

er is wel vervanging voor de onderbouw maar niet voor de bovenbouw.

Een onderbouwleerkracht schuift door naar boven en de vervanger

komt in de lagere groep;

de directeur valt in. Hierdoor blijft echter ander werk

liggen en verleggen we het probleem, we zullen hier slechts in

uitzonderlijke gevallen voor kiezen;

een groep wordt verdeeld over een aantal andere groepen;

de ouders wordt verzocht om hun kind thuis te houden. Is dit tijdig

bekend dan ontvangt u een schriftelijk verzoek hiertoe. Is dit de

avond ervoor bekend dan wordt u gebeld. Mocht u echt geen opvang voor uw kinderen

kunnen vinden dan vangen wij uw kind natuurlijk op.