ouders

De ouders  en ouderbetrokkenheid

We zijn ons ervan bewust dat we werken met uw kinderen en hechten dan ook veel waarde aan een positief contact tussen school en thuis. Samen met u willen wij ervoor zorgdragen dat uw kind het best mogelijke onderwijs krijgt dat voor zijn/haar ontwikkeling van belang is. Voor kinderen is het heel fijn om te merken dat hun ouders ook betrokken zijn bij hun leven op school.

Voor ons als basisschool en peuterschool is het heel belangrijk te weten en te merken dat ouders een actieve inbreng hebben bij het onderwijs aan hun kind! Hoe meer u als ouder betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind…..hoe beter het met uw kind op school zal gaan!

Contact, elkaar zien en spreken, samen met uw kind vinden we dus heel belangrijk!