gymrooster

De kinderen hebben twee keer per week gym in de gymzaal. Deze lessen zijn gepland op maandag (groep 1 t/m 8) en donderdag (groepen 1 t/m 8) en worden verzorgd door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. De gymlessen worden gegeven door onze vakleerkracht: Berton van Beek.

Wilt u op die dagen de kinderen gymkleding en een handdoek meegeven?

Ter voorkoming van vermissing of diefstal verzoeken wij u de kinderen op gymdagen geen sieraden of horloges mee te geven!

Mocht uw kind om bepaalde redenen niet mogen douchen of meedoen aan de gymles, wilt u dat dan aan de groepsleerkracht telefonisch of schriftelijk melden