gymrooster

De kinderen hebben twee keer per week gym in de gymzaal. Deze lessen zijn gepland op dinsdag en donderdag en worden verzorgd door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. De twee middenbouwgroepen hebben gym op maandag en op dinsdag of donderdag. Het exacte gymrooster kunt u vinden in de schoolgids. De gymlessen worden gegeven door onze vakleerkracht: Berton van Beek.

Wilt u op die dagen de kinderen gymkleding meegeven?

Ter voorkoming van vermissing of diefstal verzoeken wij u de kinderen op gymdagen geen sieraden of horloges mee te geven!

Mocht uw kind om bepaalde redenen niet mogen meedoen aan de gymles, wilt u dat dan aan de groepsleerkracht telefonisch of schriftelijk melden?