gymrooster

De kinderen hebben twee keer per week gym in de gymzaal. Deze lessen zijn gepland op maandag (groep 1 t/m 8) en donderdag (groepen 1 t/m 8) en worden verzorgd door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. De gymlessen worden gegeven door onze vakleerkracht: Berton van Beek.

Wilt u op die dagen de kinderen gymkleding en een handdoek meegeven?

Ter voorkoming van vermissing of diefstal verzoeken wij u de kinderen op gymdagen geen sieraden of horloges mee te geven!

Mocht uw kind om bepaalde redenen niet mogen douchen of meedoen aan de gymles, wilt u dat dan aan de groepsleerkracht telefonisch of schriftelijk melden

 

Elke maandag:
8.30- 9.15 uur     groep 1-2A
9.15-10.00 uur    groep 1-2B
10.30-11.15 uur   groep 3-4A
11.15-12.00 uur   groep 3-4B
13.15-14.00 uur   groep 5-6
14.00-14.45 uur   groep 7-8

Elke donderdag :
8.30- 9.15 uur     groep 1-2B
9.15-10.00 uur    groep 1-2A
10.30-11.15 uur   groep 3-4B
11.15-12.00 uur   groep 3-4A
13.15-14.00 uur   groep 5-6
14.00-14.45 uur   groep 7-8