schooltijden

Op De Finnjol gaan de kinderen alle dagen van 8:30 tot 14:15 naar school.

De deur gaat aan het begin van de dag om 8.20 open. U mag dan gerust even meelopen met uw kind om iets te bekijken of iets te melden aan de leerkracht.

Wilt u iets meer vragen of gewoon even bijpraten, dan kan dat vanzelfsprekend het best na schooltijd, want als de kinderen binnenkomen willen wij er in eerste plaats voor hen zijn.

Wij beginnen om 8.30 direct met de lessen. Wij doen de deuren van het lokaal dicht. Wij verwachten van u, dat u ervoor zorgt dat uw kind op tijd op school is.

Te laat komen stoort de les !!!

Wij houden te laat komen nauwkeurig bij!