Rapport bewegingsonderwijs

Uitleg rapport vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad.

De vakgroep bewegingsonderwijs Lelystad, waar de vakleerkrachten bewegingsonderwijs deel van uit maken, heeft een rapport die alle vakleerkrachten bewegingsonderwijs gebruiken.
Het rapport van de vakgroep bewegingsonderwijs is een samenvatting van het leerlingvolgsysteem en is opgebouwd uit 2 delen: bewegen (10 niveaus) en wijze van deelname (5 niveaus).
De vakleerkrachten bewegingsonderwijs eenzelfde wijze van beoordelen aan.
Elk schooljaar worden verschillende activiteiten bekeken waarbij het beweegniveau van elk kind vastgelegd wordt. Deze niveaus worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS) bewegingsonderwijs.

De gemiddelden van de gescoorde niveaus (1 t/m 10) binnen de beweeggebieden spel, turnen en atletiek worden weergegeven in het rapport bewegingsonderwijs. Er worden geen waarden meer gegeven aan het behaalde niveau, maar er wordt juist gekeken naar de beweegontwikkeling dat een kind maakt. Uiteindelijk zal het rapport een overzicht bieden van de persoonlijke beweegontwikkeling van groep 1 t/m 8.

Op het rapport worden ook de niveaus van de wijze van deelname (1 t/m 5) aangegeven. Er wordt gekeken naar samenwerking & zelfstandigheid en inzet & enthousiasme. Deze items zijn een voorwaarde voor een veilige, goed georganiseerde en plezierige les bewegingsonderwijs.

Let op! De getallen op het rapport geven nu een niveau aan! Géén cijfer!