SchOOLwiki

zoekopdracht

Uren op jaarbasis

In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen.

In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld.