SchOOLwiki

zoekopdracht

CJG

Ouders zijn bij ons altijd welkom in de school. Als ouders ons willen spreken zijn ze altijd welkom, het liefst maken we een afspraak of ontvangen we hen na schooltijd om 15.15 uur. Tussen de middag en op de ochtendmomenten willen wij er helemaal voor de leerlingen zijn.

We proberen op allerlei mogelijkheden ouders te betrekken bij onze school.

Zo hebben wij nu een goed gevulde medezeggenschapsraad, die heel betrokken is.

Voor activiteiten in en om school proberen wij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Het enthousiasme wordt steeds groter en kunnen wij ons verheugen op veel medewerking.

Sommige ouders zijn bereid om ons te komen helpen met het ICT gebeuren. Vooral bij de kleuters is dit erg fijn. Er wordt een goed computergebruik aangeleerd wat een ieder ten goede komt.

 

Erg blij zijn we ook met de ouders die geheel vrijwillig heel hard werken aan onze verteltassen. Deze tassen, gevuld met boek, spelletjes, knuffeltjes, worden uitgeleend bij de kleuters. Dit wordt gedaan om de school en thuissituatie te verstevigen en het kind een grotere woordenschat te laten krijgen.

 

Door inzet van ouders zijn onze luizen zo goed als verdwenen. Elke week worden de kinderen gecontroleerd. Voeg daarbij het gebruik van onze luizenzakken en de goede samenwerking met de GGD en het plaatje is compleet.