SchOOLwiki

zoekopdracht

overblijven

Met ingang van het schooljaar 2006 -2007 zijn de scholen verantwoordelijk voor het aanbieden van een kwalitatief goede overblijf (TSO) en buitenschoolse opvang (BSO). In Lelystad hebben wij als openbare scholen, maar ook als Brede School, afgesproken om hiervoor de S(tichting) K(inderopvang) L(elystad) in te schakelen. Stichting De Tussentijd verzorgt de TSO in de middenruimte van de school. De kinderen blijven daar onder begeleiding van gekwalificeerde krachten over. Indien u van de TSO gebruik wenst te maken kunt u een inschrijf- en machtigingsformulier aanvragen, invullen en bij de overblijfmedewerker inleveren.

Kosten bij abonnement:

à éénmaal in de week overblijven:

€ 8,02 per maand;

à tweemaal per week overblijven:

€ 16,03 per maand;

à driemaal per week overblijven:

€ 24,05 per maand;

à viermaal per week overblijven:

€ 32,07 per maand.

 Kosten bij incidenteel overblijven:

€ 2,75 per keer

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Wat betreft de buitenschoolse opvang (BSO), scholen zijn sinds dit schooljaar verplicht ook mogelijkheden aan te bieden voor de BSO; d.w.z. buiten schooltijd uw kind op te vangen. Wij hebben die mogelijkheid nu ook en bieden die, eveneens via de SKL, aan. Plaats: Toermalijn of het Baken. Uw kind kan zo bijvoorbeeld dagelijks tot  18.15 worden opgevangen en wordt daarvoor netjes na afloop van de schooldag door de leidster bij school opgehaald!

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de wijkmanager Birgit Haanstra:

Stichting Kindercentra Lelystad (SKL)

Postbus 2052, 8203 AB Lelystad 

Bezoekadres Maerlant 2A

Telefoon: 0320 – 294900 (algemeen)

Websites: www.skl-kinderopvang.nl en www.stichtingdetussentijd.nl