team

 

 

De medewerkers van de Finnjol zijn in het schooljaar 2016-2017 als volgt werkzaam:

 

Groep 1/2 :                    Sandra Verschure / Sjoukje de Vries

Groep 1/2 :                    Hafidjan Abdoel / Sjoukje de Vries

Groep 3/4 :                    Jacqueline van de Klundert / Jantine Petiet

Groep 5/6 :                     Erica Ebbing (op wo. vacature)

Groep 7/8 :                    Elly Thanhauser ( + vacature )

Onderw. assistenten:  Sanne Weustink  en Henny Verhees ( onderbouw)

Gym-meester:               Berton van de Beek

Intern begeleider:         medewerkers stichting: Zien in de klas

Conciërge:                       Gerrit van Leeuwen

Directeur:                        Jan van Zoomeren ( + vacature )

 

 

Afwezigheid leerkrachten

 

Het kan voorkomen dat leerkrachten wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kunnen komen. Vanzelfsprekend zullen wij ons maximaal inspannen om de lessen te laten doorgaan.

In eerste instantie zullen we altijd proberen een vervanger voor de groep te regelen. Indien dit niet lukt zijn er de volgende mogelijkheden:

 

  •  er wordt een beroep gedaan op een collega die in deeltijd werkt;
  • er is wel vervanging voor de onderbouw maar niet voor de bovenbouw. Een onderbouwleerkracht schuift door naar boven en de vervanger komt in de lagere groep;
  • de directeur valt in. Hierdoor blijft echter ander werk liggen en verleggen we het probleem, we zullen hier slechts in uitzonderlijke gevallen voor kiezen;
  • een groep wordt verdeeld over een aantal andere groepen;
  • de ouders wordt verzocht om hun kind thuis te houden. Is dit tijdigbekend dan ontvangt u een schriftelijk verzoek hiertoe. Is dit de avond ervoor bekend dan wordt u gebeld. Mocht u echt geen opvang voor uw kind(eren) kunnen vinden dan vangen wij uw kind(eren) natuurlijk op.