team

Het team

De medewerkers van de Finnjol zijn in het schooljaar 2016-2017 als volgt werkzaam:

Groep 1/2 a: Sandra Verschure / Sjoukje de Vries
Groep 1/2 b : Hafidjan Abdoel / Sjoukje de Vries
Groep 3/4 : Jacqueline van der Klundert / Jantine Petiet
Groep 5/6 : Erica Ebbing (op woe. …………)
Groep 7/8 : …… / Elly Thannhauser
Onderw. assistenten: Sanne Weustink en Henny Verhees
Gym-meester: Berton van de Beek
Intern begeleider: medewerkers stichting: Zien in de klas
Conciërge: Gerrit van Leeuwen
Directeur: Jan van Zoomeren

 

Afwezigheid leerkrachten

Het kan voorkomen dat leerkrachten wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kunnen komen. Vanzelfsprekend zullen wij ons maximaal inspannen om de lessen te laten doorgaan.
In eerste instantie zullen we altijd proberen een vervanger voor de groep te regelen. Indien dit niet lukt zijn er de volgende mogelijkheden:
 er wordt een beroep gedaan op een collega die in deeltijd werkt;
 er is wel vervanging voor de onderbouw maar niet voor de
bovenbouw.
Een onderbouwleerkracht schuift door naar boven en de vervanger
komt in de lagere groep;
 de directeur valt in. Hierdoor blijft echter ander werk
liggen en verleggen we het probleem, we zullen hier slechts in
uitzonderlijke gevallen voor kiezen;
 een groep wordt verdeeld over een aantal andere groepen;
 de ouders wordt verzocht om hun kind thuis te houden. Is dit tijdig
bekend dan ontvangt u een schriftelijk verzoek hiertoe. Is dit de
avond ervoor bekend dan wordt u gebeld. Mocht u echt geen opvang voor uw kinderen
kunnen vinden dan vangen wij uw kind natuurlijk op.