“Uw kind, daar gaan we voor! Uw kind, daar staan we voor!”

Op de Finnjol is iedereen welkom, welke maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden het kind ook heeft. Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Zowel op sociaal als op religieus gebied. Dit maakt onze school tot een boeiende gemeenschap, waarin we met elkaar leven met respect voor verschillende meningen en overtuigingen.

We streven ernaar dat kinderen zich gewaardeerd voelen zoals zij zijn. Verschillen in uiterlijk, kwaliteiten, interesses en persoonlijkheid maken een mens uniek en waardevol. Het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen school en ouders is en blijft één van de speerpunten van onze school. Ouderbetrokkenheid bij onze school is onmisbaar voor een goede ontwikkeling van alle kinderen. Samen gaan wij ervoor om het beste uit uw kind te halen!

De belofte aan onze leerlingen

Op de Finnjol:

  • ben je welkom en mag je jezelf zijn.
  • helpen we je te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Wij stimuleren je om uit je comfortzone te stappen en uitdagingen aan te gaan en hierdoor te ontdekken wat jouw talenten zijn. Dit doen we door je het vertrouwen te geven dat je dit kan.
  • betekent jezelf ontwikkelen niet alleen het leren lezen, schrijven en rekenen. Je leert bij ons van alles over de wereld om je heen. Daarnaast leer je bij ons samenwerken èn voor jezelf en de ander te zorgen.
  • leer je door zelf te doen en te ontdekken. Je krijgt bij ons de ruimte om op verschillende manieren met de lesstof bezit te zijn.
  • leer je zelf bewust keuzes te maken. Je leert te kiezen waaraan, hoe, waar en met wie je gaat werken.

Samen ontdekken we de wereld!

 

 

Dankzij de sponsoring van Feestkleding 365 kan de bovenbouwunit de eindmusical “dj draait door” op een mooie manier opvoeren.
Wat zien de kinderen er dankzij deze kledingwinkel prachtig uit op het toneel.
Zoekt u zelf ook feestkleding, een mooi verkleedkostuum of een bijzonder attribuut? Check dan de site: www.feestkleding365.nl