Toegankelijk voor alle kinderen

De Finnjol is een openbare basisschool en is toegankelijk voor alle leerlingen. De school is gevestigd aan de Jol 24. De school is de afgelopen jaren van binnen vernieuwd en werkt met onderwijsunits.

De school telt ongeveer 180 leerlingen die zijn verdeeld over 9 groepen in 3 units. Naast de reguliere groepen is er een plus- en klusklas voor de leerlingen. Samen met Go! Kinderopvang worden op school ook peuters opgevangen. 

Voor het lopende schooljaar zitten de groepen 5-6, 6-7 en groep 8 vol.

Een groep heeft maximaal 30 leerlingen, hiervan kan afgeweken worden indien de zorgzwaarte hoog ligt in de groep. Dit betekent dat voor het schooljaar 2024-2025 groep 7 de maximale groepsgrootte heeft bereikt en vol is.

Samen ontdekken we de wereld!

Op de Finnjol:
• ben je welkom en mag je jezelf zijn.
• helpen we je te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. We stimuleren je om uit je comfortzone te stappen en uitdagingen aan te gaan en hierdoor te ontdekken wat jouw talenten zijn. Dit doen we door je het vertrouwen te geven dat je dit kan.
• betekent jezelf ontwikkelen niet alleen het leren lezen, schrijven en rekenen. Je leert bij ons van alles over de wereld om je heen. Daarnaast leer je bij ons samenwerken èn voor jezelf en de ander te zorgen.
• leer je door zelf te doen en te ontdekken. Je krijgt bij ons de ruimte om op verschillende manieren met de lesstof bezig te zijn.
• leer je zelf bewust keuzes te maken. Je leert te kiezen waaraan, hoe, waar en met wie je gaat werken. 

Leren van en met elkaar