“Uw kind, daar gaan we voor! Uw kind, daar staan we voor!”

Op de Finnjol is iedereen welkom, welke maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden het kind ook heeft. Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Zowel op sociaal als op religieus gebied. Dit maakt onze school tot een boeiende gemeenschap, waarin we met elkaar leven met respect voor verschillende meningen en overtuigingen.

We streven ernaar dat kinderen zich gewaardeerd voelen zoals zij zijn. Verschillen in uiterlijk, kwaliteiten, interesses en persoonlijkheid maken een mens uniek en waardevol. Het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen school en ouders is en blijft één van de speerpunten van onze school. Ouderbetrokkenheid bij onze school is onmisbaar voor een goede ontwikkeling van alle kinderen. Samen gaan wij ervoor om het beste uit uw kind te halen!

Waar de Finnjol voor staat
Het team van De Finnjol stelt zichzelf het doel om kinderen, gedurende de tijd dat zij onze school bezoeken, optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling, zodat zij als zelfstandige en kritische mensen binnen hun eigen mogelijkheden en met behoud van hun eigen persoonlijkheid in de samenleving kunnen functioneren. Respectvol omgaan met elkaar,( zelf) vertrouwen hebben en (zelf) redzaam zijn vinden wij hierbij belangrijk.

 

Dankzij de sponsoring van Feestkleding 365 kan de bovenbouwunit de eindmusical “dj draait door” op een mooie manier opvoeren.
Wat zien de kinderen er dankzij deze kledingwinkel prachtig uit op het toneel.
Zoekt u zelf ook feestkleding, een mooi verkleedkostuum of een bijzonder attribuut? Check dan de site: www.feestkleding365.nl