Juf Ester
Waarnemend directeur
Juf Ilona
Leerkracht onderbouw
Meester Casper
Leerkracht midden- en bovenbouw
Meester Berton
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Juf Eva
Leraarondersteuner
Juf Aimée
Leraarondersteuner
Juf Elly
Leerkracht bovenbouw
Juf Sietske
Leerkracht bovenbouw
Juf Manon
Leerkracht bovenbouw
Juf Netty
Leerkracht onderbouw
Juf Desi
Leerkracht onderbouw
Juf Sandra
Leerkracht onderbouw
Juf Joke
Leraarondersteuner
Juf Astrid
Leerkracht bovenbouw
Juf Sanne
Leraarondersteuner
Juf Petra
Leraarondersteuner/ vakleerkracht Engels
Juf Ilse
Leraarondersteuner
Juf Reni
Administratie