Juf Patricia
Directeur
Juf Erica
Locatieleider
Meester Berton
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Juf Manon
Leerkracht middenbouw
Juf Ingrid
Leerkracht/ zorgcoördinator onderbouw
Juf Netty
Leerkracht onderbouw
Meester Bert
Leerkracht bovenbouw
Juf Marjolein
Leerkracht onderbouw
Juf Bianca
Zorgcoördinator/ kindercoach
Juf Desi
Leerkracht onderbouw
Juf Nancy
Leraar in opleiding middenbouw
Juf Sandra
Leerkracht onderbouw
Juf Hanneke
Leerkracht onderbouw
Juf Ester
Zorgcoördinator midden- en bovenbouw
Juf Joke
Leraarondersteuner
Juf Astrid
Leerkracht bovenbouw
Juf Sanne
Leraarondersteuner
Juf Petra
Leraarondersteuner/ vakleerkracht Engels
Juf Ilse
Leerkracht/ vakleerkracht beeldende vorming
Juf Reni
Administratie
Juf Yvanca
Leraarondersteuner vakleerkracht Drama
Juf Manon
Leerkracht bovenbouw
Meester Jasper
Leerkracht bovenbouw