Juf Patricia
Directeur
Juf Ester
Waarnemend locatieleider
Meester Berton
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Eva Dijkstra
Leraarondersteuner in opleiding
Aimée Janson
Leraarondersteuner
Elly Thannhauser
Leerkracht bovenbouw / KiVa coördinator
Sietske van Veldhuizen
Leerkracht bovenbouw
Juf Manon
Leerkracht bovenbouw
Juf Ingrid
Leerkracht/ zorgcoördinator onderbouw
Juf Netty
Leerkracht onderbouw
Meester Bert
Leerkracht bovenbouw
Juf Bianca
Zorgcoördinator bovenbouw/ kindercoach
Juf Desi
Leerkracht onderbouw
Juf Nancy
Leerkracht middenbouw
Juf Sandra
Leerkracht onderbouw
Juf Hanneke
Leerkracht middenbouw
Juf Joke
Leraarondersteuner
Juf Astrid
Leerkracht bovenbouw
Juf Sanne
Leraarondersteuner
Juf Petra
Leraarondersteuner/ vakleerkracht Engels
Juf Ilse
Leerkracht/ vakleerkracht beeldende vorming
Juf Reni
Administratie
Juf Yvanca
Leraarondersteuner vakleerkracht Drama
Meester Jasper
Leerkracht bovenbouw