Wat maakt ons 'De Finnjol'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Finnjol willen we hier graag benoemen: 
  • Unitonderwijs: Onze leerlingen krijgen onderwijs in gemengde groepen onderbouw (groep 1, 2 en 3), middenbouw (groep 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Hierdoor kunnen leerlingen optimaal met en van elkaar leren.
  • KiVa-school: Hierdoor bieden we ook een sociaal veilig pedagogisch klimaat.
  • IPC: Bij het international primary curriculum worden de zaakvakken en creatieve expressie geïntegreerd en thematisch aangeboden.
  • Plus- en klusklas: In deze klassen kunnen wij verder tegemoet komen aan de verschillende onderwijsbehoeftes van onze leerlingen.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. Ook organiseren we extra sport- en spelactiviteiten na schooltijd.

Het team

Op de Finnjol werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Finnjol hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Een fijne leeromgeving